از جمله سختی های

درخواست حذف این مطلب
خواهرم وقتی میای میشینی کنار من سیگار نکش نکش نکش نکش نکش من به بوی این بی صاحاب حساسم. خواهشا بعدش سر کلاس کنارم نشین نشین نشین نشین نشین من از این بو متنفرم خواهش میکنم اسپری رو روی خودت خالی نکن که مثلا بوش بره. نمیره نمیره نمیره نمیره فقط دماغ و ریه من به فنا میره و بعدشم هیچی از کلاس ریاضی کوفتی نمیفهمم.بفهم بفهم بفهم بفهم بفهم

با تشکر:) مشخص بود کلی حرص خوردم این مدت سر کلاس ریاضی!؟